Telugu corner
Taviti karaya vova dandulambulagampa poem

Taviti karaya Padyam from Vemana SatakamTaviti karaya poem