Telugu corner
Pamukanna ledu paapistijeevambu poem

Pamukanna ledu Padyam from Vemana SatakamPamukanna ledu poem