Telugu corner
Kothi nonaradechhi krottaputtamugatti poem

Kothi nonaradechhi from Vemana satakamKothi nonaradechhi poem