Ganapathi stuthi slokam in telugu - Suklaambaradharam vishnum SaSivarNam
Telugu corner

Ganapathi Slokam

Famous Ganapathi stuthi slokam in telugu script.

Ganapathi Slokam in Telugu

Suklaambaradharam vishnum SaSivarNam chaturbhujam
prasannavadanam dhyaayE sarva vighnopasaantayE

ashtalakshmi stotram